Avís Legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant “LOPD”), ALGUNA PREGUNTA SL garanteix a l’usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web són incorporats en un fitxer “Clients i usuaris”, creat i mantingut sota la responsabilitat de ALGUNA PREGUNTA SL.

Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, tramitar comandes, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària via ordinària o electrònica als seus usuaris sobre els seus serveis o productes.

ALGUNA PREGUNTA SL garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix l’article 9 LOPD i que regula amb detall el Reial Decret 1.720 / 2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD., les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a ALGUNA PREGUNTA SL eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per a rebre informació dels productes o serveis comercialitzats per ALGUNA PREGUNTA SL, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa. No obstant, la negativa de l’usuari / client a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per ALGUNA PREGUNTA SL.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant ALGUNA PREGUNTA SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

ALGUNA PREGUNTA SL utilitza cookies que consisteixen en petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la informació de l’idioma utilitzat per l’usuari així com el tipus de navegador amb l’única finalitat de garantir la correcta prestació del servei.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, ALGUNA PREGUNTA SL no pot garantir que la desactivació dels mateixos no impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si s’escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, L’usuari pot contactar amb nosaltres:

ALGUNA PREGUNTA SL
Diputació 260 5ª planta 08007 Barcelona

O bé enviant correu electrònic a la següent adreça:
info@algunapregunta.com